Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor het wassen en stomen van onze aardappeltjes wordt veel water gebruikt. Dat water komt uit onze eigen Veluwse Bron. Na intensief gebruik en hergebruik om het verbruik zo laag mogelijk te houden, gaat het afvalwater naar een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie. Bij het zuiveren komen zowel slib als energie (biogas) vrij. Die energie gebruiken we zelf voor ons eigen productieproces (zo’n 10% van onze aardgasbehoefte wordt op die manier opgewekt) en het slib leveren we aan het waterschap in Apeldoorn. Dat gebruiken zij weer voor de productie van biogas. Bij de benutting van die biogas komt warmte vrij en die wordt weer gebruikt voor het verwarmen van een woonwijk in Apeldoorn.

Restproducten

Wist je dat onze schillen, die wij als restproduct overhouden, gebruiken voor het brouwen van Pieperbier? Dit is een initiatief van Instock dat als missie heeft om voedselverspilling tegen te gaan. Met behulp van de CêlaVíta schillen brouwen zij deze Pale Ale bij Brouwerij Troost in Amsterdam.  

Onze telers

Onze telers zoeken de beste oplossingen voor mens en milieu. De telers delen onze drang naar duurzaamheid. Ze kiezen waar mogelijk voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Door het planten van de juiste bloemen langs de randen van de velden, treden bijen en hommels voor ons op in de bestrijding van bijvoorbeeld bladluis. Om onszelf voortdurend uit te dagen hebben we eigen proefvelden om nieuwe soorten te testen of om onze huidige soorten nog beter te laten groeien.